اکبر گودرزی فرزند حسن در ۱۳۲۸ش در روستای دوزان الیگودرز به دنیا آمد. پس از اتمام دروس ابتدائی, در ۱۳۵۱جهت تحصیل علوم دینی به خوانسار رفت و پس از مدتی به قم رفت. پس از یک سال تحصیل در حوزه علمیه قم به تهران رفت و در مدارس چهلستون و شیخ عبدالحسین به تحصیل علوم دینی پرداخت. همزمان با تحصیل, به برپائی جلسات تفسیر قرآن در مساجد تهران پرداخت و با اسامی مستعار محمدی و حسینی به برخی حرکت های انحرافی مبادرت ورزید و نشریه فرقان را در این راستا راه اندازی کرد. وی سپس از طریق فردی به نام دکتر ملکی با آن طرف مرزها ارتباط برقرار کرد وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی, گروه فرقان را بنیان نهاد. وی که برداشتی انحرافی از اصول و مبانی دینی داشت, به ترور شخصیت های انقلابی پرداخت که از جمله می توان به ترور شهیدان مطهری, مفتح و قره نی اشاره کرد. گودرزی بعد از این ترورها دستگیر شد و همراه با اعضای دیگر گروه فرقان محاکمه و به اعدام محکوم گردید و این حکم ۳/۳/۱۳۵۹ به اجرا درآمد.